Time Travelled — 6 months

A letter from Oct 16, 2023

Oct 16, 2023 Apr 17, 2024

Epilogue

Peaceful right?

Dear FutureMe, Eyyy ano na!! watzzupp!! alam konv malungkot ka kagabi kase dika naka sali sa film showing natin!! sorry self ah kung selfish ako pag dating sa sarili/satin kase naman ei mas kelangan ng papa natin yung kasama sa bahay kaya kahit nakasalalay yung grade natin dun...hindu nalang tayo sumali alam kong umiiyak ka pasensya na talaga!!! sa susunod babawi nalang ako sa sarili natin!! alam ko naman kase na kapag may bagsak tayong subject baka hindi na tayo makatungtong sa 2nd semester tas mag babayad pa kase may bagsak tayo pero kaya yan!! nu kaba!! tayo nato oh!! WOOOOHHHH!! Hihingi nalang tayo special project! yun lang good night!!!

Epilogue

about 5 hours later

Huuuyyyy omg HAHHAHAHAHA self 1...

Aakn ndu ko ohwsnig raapna nri otaub tasl naok uel o!t? eh! agda gan!l mnaan naop lase mlfi namna khopaan oag nad eehh paagnr meak ng kaes k!ubas masaeklkaa limf uyn amy gnuy rope is,ohgnw nlga an ba sa ry inwagan kao.

This user has written an update to this letter.To see what they wrote, please


Load more comments

Sign in to FutureMe

or use your email address

Don't know your password? Sign in with an email link instead.

By signing in to FutureMe you agree to the Terms of use.

Create an account

or use your email address

You will receive a confirmation email

By signing in to FutureMe you agree to the Terms of use.

Share this FutureMe letter

Copy the link to your clipboard:

Or share directly via social media:

Why is this inappropriate?