Public, but Anonymous, Letters: Recently Delivered

nearly 40 years old Dear FutureMe, so im your were nearly 40 lol i bet the technology is well advanced 1 gb internet speed well you know what i am like in 2006 so hope its all going well for us From yourself Alan
From My Future Dear FutureMe, 2010Äê7ÔÂ28ÈÕ£¬´óÒ»Êî¼Ù£¬ÎÑÔÚ¼ÒÀïװ˶Êó¡£ÏëÄîÖí¡£·Å×ÅÒ»Ê×ÇåÐÂÒ»Õû¸öÏÄÌìµÄ¸è¡£¶îͷð³öº¹¡£·ÛɫСÖíÒôÏäÓÐЩ΢µÄÔÓÒô¡£´©×ÅÂèÂè¿í´óµÄÒ·þ¡£ÕÒµ½Ò»¸öÎÞÁĵÄÍøÕ¾¡£¿ªÊ¼Ð´ÐŸø4ÄêºóµÄ×Ô¼º¡£ Ïë×Å£¬ËÄÄêºóµÄÑù×Ó¡£Éú»îºÍÁµÈË¡£ÔÚ¿¼ÑС£»¹ÊÇÒѾ­¹¤×÷¡£ÔÚÎ人»¹ÊÇÔÚÄϾ©¡£Î´À´ÓÐÌ«¶àµÄ²»¿ÉÔ¤Öª...
Subject Dear FutureMe, Hey. so, you're probably still awesome and don't realize it. I can say this because I feel like I'm a third party so it's not haughty of me to say so. I just want you to know that even if you feel like you have no friends like you do in this time in your life. you do. you have ...
Rain, rain, rain Dear FutureSelf, March 6, 2010 at 4:10 you are listening to the rain hit your windowsill. It's really weird how fast this life thing goes, huh? By the time I get this I'll be twenty-two, and the effects of "OMG I'M 21" have worn off. Hopefully you didn't ruin my liver in the past year. Or the ...
A letter from July 27th, 2011 từ chính tôi Dear FutureMe, hôm nay, còn hơn 10 ngày nữa, là bước vào năm học của lớp 11H1 trường huỳnh mẫn đạt.nhanh thật, mùa hè này m` chưa làm dc gì cả đâu, ở nhà, ăn ngủ, ra vào việc nhà... vv thật tình mình mong mún nhiều hơn những gì mình đã làm.... cảm giác chưa làm dc gì thật tệ ! Đừng vậy nhé...
Drivers License Expiring Soon! Dear FutureMe, This is a heads up that my drivers license expires on August 8, 2014. Renew it soon!!!
A letter from July 28th, 2012 11 and 12 year old you was incredibly annoying. I went back and cheated (I looked in the archive, WHOOPS!) and wow. I cannot believe myself. How's life? How's highschool? How are all of your friends? Do you HAVE FRIENDS? Ha! Probably not. Doesn't matter. How's Chris? It should be 5 years...
A letter from April 28th, 2013 Dear FutureMe, remember this day? its the day u stopped taking ur birth control in hopes of getting pregnant. well hows the bby he or she should be here by now
A letter from July 27th, 2013 Dear FutureMe, test
A letter from April 9th, 2014 Dear FutureMe, Happy birthday girlie. You are now 21... go hard you lovely creature. Wake up the next morning and re evaluate your life. Remember the love of yourself is all you need-♡♥♥♥

« Previous page    ·    Next page »

View letters that are:

Advertisement:

More than 3,076,000 letters written to the future... FutureMe™ brought to you by FutureMe Labs, LLC  ·  © 2014
Facebook  · Twitter  · Contact  · Ideas?  · Terms of Use  · Mobile View